Overige informatie – Huisartsenpraktijk Keverdijk – Naarden
Huisartsenpraktijk Keverdijk
Kolonel Verveerstraat 78 B 1411 VE
Naarden
Spoed toets 1

Overige informatie

Er zijn 2 huisartsen werkzaam in onze praktijk. Op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag werkt Marjet Janssen Steenberg, praktijkhoudend huisarts en op maandag, dinsdag en donderdag werkt Heleen Hoekstra, huisarts.

Alle medewerkers hebben geheimhoudingsplicht en alle activiteiten vinden plaats onder supervisie van de huisarts.

Assistentes

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonisch spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten.

U kunt bij de assistente verder terecht voor:

  • het meten van de bloeddruk
  • aanstippen van wratten
  • verbinden van wonden
  • oren uitspuiten
  • hechtingen verwijderen
  • zwangerschapstest
  • urine onderzoek
  • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
  • vaccinaties
  • verstrekken van informatiefolders

Praktijkondersteuners: Somatiek en GGZ

In de praktijk werken drie zogenaamde ‘praktijkondersteuners’. Dit zijn hulpverleners die zelfstandig spreekuur houden en daarmee het aanbod van de praktijk aan hulpverlening uitbreiden en/of verdiepen.

Marjo Schotsman is POH-S en begeleidt op dinsdag, woensdagochtend, donderdag en vrijdag patiënten met hart- en vaatziekten. Ook patiënten met hoge bloeddruk en andere risicofactoren voor hart- en vaatziekten worden door haar gecontroleerd.

Rachel Pais werkt op dinsdag en donderdag als praktijkondersteuner GGZ ( =op psychisch gebied, POH-GGZ). Zij ziet mensen met psychische problemen die belastend zijn maar niet ernstig genoeg om doorverwezen te worden naar een psychiater of psychotherapeut. Te denken valt aan overspanning, somberheid, relatieproblemen.

Patiënten worden in het algemeen door de huisartsen naar de praktijkondersteuners verwezen.

Verwijzen naar de specialist

Verwijzing naar een specialist vindt plaats in overleg met de huisarts. Zo is dat in Nederland wettelijk geregeld.

Een verwijzing is niet ‘een briefje’, maar een gezamenlijke beslissing omdat een oplossing of analyse van het probleem niet valt onder de competentie van de huisarts.

Om dezelfde reden is een ‘verwijzing achteraf’ eigenlijk niet mogelijk: de patiënt is dan al bij de specialist geweest maar moet nog even een briefje halen.

In dat geval schrijven wij t.b.v. uw verzekering een korte verwijzing waarin wij aangeven dat het een ‘verwijzing op eigen initiatief’ betreft. Het is aan de verzekering om te bepalen of daaraan consequenties voor de vergoeding worden verbonden.

Elektronisch medische gegevens delen

www.ikgeeftoestemming.nl

Wilt u dat zorgverleners uw medische gegevens elektronisch kunnen delen? Dan kunt u hiervoor toestemming geven als uw huisarts, huisartsenpost (avond- nacht en weekenddienst) of apotheker daarom vraagt. Ook kunt u zelf uw toestemming online regelen op www.ikgeeftoestemming.nl. Het kan zijn dat meerdere zorgaanbieders gegevens over u hebben die ze willen delen. Geeft u dan bij elke zorgaanbieder uw toestemming.
Meer weten? Klik hier

Het formulier downloaden en uitprinten? Klik op de button.

Toestemmingsformulier zorginfrastructuur